Redovisning & Revision

Redovisning & Revision

Redovisning & Revision

Korrekt redovisning är grunden för ett framgångsrikt företag. Redovisning är ett krav enligt bokföringslagen och alla företag oavsett juridisk form måste enligt lag föra bokföring. Ansvaret för korrekt ordnad redovisning ligger alltid på dig som företagsägare. Därför är det oerhört viktigt att alla bokföringsunderlag är i ordning. Vi på Company Lawyer kan hjälpa dig med upprättande av bokföring och revisioner, se till att bolagsskatter skickas till Skatteverket i tid och du är informerad om skatter och förfallodagar för att säkerställa en korrekt plan för ett bra kassaflöde.

  • Organiserade och fullständiga bokföringshandlingar måste lämnas in till oss på det avtalade datumet med dig.
  • Månadsvis och kvartalsvis redovisning och periodiska sammanfattningar görs elektroniskt.
  • Våra kunder mottar moms, skatter, lön och sociala avgifter i förskott före förfallodagen.
  • Vi skickar en månads- eller kvartalsbalans och omsättningsberättelse med information om beräknade resultat och preliminär uppskattad skatt.