Bolagsjuristerna

Bolagsjuristerna

Filialen Bolagsjuristerna

bolagsjuristernaVi är Dig även behjälplig med igångsättning av verksamheten i det land Ni har valt. Vi kan även ordna bankförbindelser och skattekonto, men även så att bolaget kan få en adress i det landet Ni väljer starta Ert bolag.

Bolagsjuristerna hjälper även till med likvidationer av bolag och våra duktiga medarbetare kan ge Dig expertisråd i konkursärenden.

Inom koncernen kan vi tillhandahålla fullständig hjälp med redovisning, bokföring och revision för svenska samt utländska bolag. Hos oss finns experter som kan assistera Dig vid finansieringsärenden såväl i Sverige som inom Europa. Bolagsjuristerna är aktivt i alla relevanta områden, från standard till komplexa finansiella fall vilket är vår specialitet sedan mer än 20 år tillbaka.

Förutom detta, så är vi även behjälpliga inom asylärenden (allt som rör Migrationsverket)