Bolagsskatt

Bolagsskatt

Skatterådgivning och bolagsskatt

Våra jurister har lång erfarenhet och kan erbjuda skatterådgivning för företag och privatpersoner, samt om du som kund behöver hjälp med strukturering och organisering för att utveckla eller förvärva företag eller fast egendom och hjälpa till med andra investeringar.

Bolagsskatt eller företagsskatt avser en skatt som åläggs enheter som beskattas på företagsnivå i en viss jurisdiktion. Sådana skatter kan innefatta inkomst eller andra skatter. Skattesystemet i de flesta länder inför en inkomstskatt på enhetens nivå för vissa typer av rättigheter på utdelning eller annan utdelning av företaget till medlemmarna. Skatten är generellt ålagd på skattepliktig inkomst. Nettoskattepliktig inkomst för bolagsskatt är generellt resultaträkning med ändringar och kan definieras i detalj i systemet. Skattesatsen varierar med  jurisdiktion. Skatten kan ha en alternativ bas, såsom tillgångar, lön eller inkomst beräknad på ett alternativt sätt.

 • Affärsavtal, licenser och transaktioner
 • Skatteplanering och rådgivning i samband med igångsättning och befintliga företag
 • Affärsuppföljning planering
 • Företagsekonomi
 • Förvärv
 • Skatterådgivning och planering i samband med förvärv och avveckling av företag
 • Sekretessavtal
 • Internationella investeringar och affärstransaktioner
 • Allmän skatteplanering
 • Skatterådgivning i samband med fastighetsaffärer, inklusive olika skattekrediter
 • Representation före Skatteverket och andra myndigheter